Detaljplan för Stabbläggaren 3 & 23 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en vinterträdgård tillhörande befintlig verksamhet inom fastigheten Stabbläggaren 3 samt att möjliggöra en framtida kombination av bostäder och samlingslokal inom fastigheterna Stabbläggaren 3 och 23.

Planområdet är beläget i centrala Nybro och avgränsas i norr av Hornsgatan, i söder av kvarteret Korgmakaren och i väst av fastigheten Stabbläggaren 22. Området omfattar en areal om cirka 7 000 m2.

SAMRÅD

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från och med 13 juni 2017 till och med 31 juli 2017. Samrådshandlingar hittar du här nedan.

 Plankarta_Stabbläggaren – PDF (2 MB)

  Behovsbedömning_Stabbläggaren – PDF (41 KB)

  Planbeskrivning_Stabbläggaren – PDF (271 KB)

 

Geo- och miljöundersökning hittar du här nedan.

  2 MUR – PDF (1 006 KB)

  3 Borrhålsplan – PDF (197 KB)

  4 Sektion – PDF (92 KB)

  1 PM Geoteknik Miljöteknik – PDF (257 KB)

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Stabbläggaren 3 & 23 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-13 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 4579 - kategori: 172

Pågående detaljplaner