Detaljplan för Stabbläggaren 3 & 23 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av en vinterträdgård tillhörande befintlig verksamhet inom fastigheten Stabbläggaren 3 samt att möjliggöra en framtida kombination av bostäder och samlingslokal inom fastigheterna Stabbläggaren 3 och 23.

Planområdet är beläget i centrala Nybro och avgränsas i norr av Hornsgatan, i söder av kvarteret Korgmakaren och i väst av fastigheten Stabbläggaren 22. Området omfattar en areal om cirka 7 000 m2.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Stabbläggaren 3 & 23 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Unni Karlsson | Unni.Karlsson@nybro.se
Id: inlägg: 4579 - kategori: 172

Pågående detaljplaner