Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen för och kunskap om det förebyggande brandskyddet. Vi vill dessutom lära ut de första viktiga åtgärderna i händelse av en brand.

Våra kunder är dels företag och föreningar men även privatpersoner.

Våra utbildningar

Här kommer en presentation av de utbildningar vi erbjuder just nu.

Grundläggande brandkunskap för alla (BKA).

Kursen som är på fyra timmar innehåller både teori och praktik. Vi pratar bland annat om brandskyddsorganisation, systematiskt brandskyddsarbete, utrymningsteori och brandrisker på er arbetsplats. Vi lär även ut hur man handskas med olika släckutrustningar och ni får också prova på att släcka brand i kläder.

Utbildning för Heta Arbeten

• En 8 timmars kurs för certifiering av personer som beställer, ansvarar, bevakar eller utför Heta Arbeten.
• Kostnad per person: 2750 kronor exkl. moms (kursmaterial och lunch ingår).

Vi går igenom den lagstiftning som finns kring Heta arbeten, brandfarliga varor, förebyggande brandskydd, åtgärder vid brand, ansvar och försäkringsvillkor. De som deltar får även prova på olika praktiska moment ute på vårt övningsfält.

 Anmälan till kursen gör du här

Utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) på Räddningstjänsten i Nybro

Vuxen-HLR med luftvägsstopp och förevisning av  hjärtstartare 
Förkunskapskrav. Inga
Utbildningstid 2  timmar
 www.hlr.nu/utbildningsprogram

Barn-HLR, HLR till barn 0-1 år och 1år-pubertet.
Förkunskapskrav: Inläst lärobok. Utskickas ca 2 veckor innan kursstart.
Utbildningstid: 4 timmar
 www.hlr.nu/utbildningsprogram

D-HLR, HLR med halvautomatisk hjärtstartare.
Förkunskapskrav: Vuxen-HLR (tränat HLR inom sex månader före utbildningen), samt inläst lärobok. Utskickas ca 2 veckor innan kursstart samt genomfört kompetensprov på  www.hlr.nu
Utbildningstid: 4 timmar
 www.hlr.nu/utbildningsprogram

Repetitionsutbildning D-HLR
Förkunskapskrav: Godkänd D-HLR utbildning.
Utbildningstid: 2 timmar

 Brandskyddsutbildning i skolan

• 2 timmar teoretisk o praktisk brandkunskap för 2:a, 5:e och 8:e klassare.
• Material till andra årskurser finns på Räddningstjänsten i Nybro eller kan beställas från  www.msbmyndigheten.se (nytt fönster)

Vi pratar bland annat om vad man ska göra om det brinner och barnen får prova på att släcka brand i kläder. Vi förevisar brand i olja och lär barnen hur man på enklaste sätt släcker kastrullbrand.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-27 | skapad: 2014-10-15
Webbredaktör: Johan Aronsson | johan.aronsson@nybro.se
Id: inlägg: 654 - kategori: 79

Räddningstjänst

  Eldningsförbud

På sommaren när det är varmt och torrt kan risken för brand vara så stor att man utfärdar eldningsförbud. Förbudet [...]

  Skogsbrandsinformation

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Varje år sker cirka 3000-4000 gräs- och skogsbränder i Sverige. När det [...]

  Utbildning

Vi på räddningstjänsten i Nybro ordnar utbildningar inom både brand och säkerhet. Vi vill att våra utbildningar ska öka förståelsen [...]