Äldreomsorg, Södra området – Kontakt

Biståndshandläggare
Madeleine Gustafsson
Dunderbergsgatan 2, Nybro
Telefon: 0481-450 35
E-post:  madeleine.gustafsson@nybro.se

Enhetschef för Madesjögläntan 
Emma Ingvarsson
Madesjögläntan
Telefon: 0481-450 15
E-post:  emma.ingvarsson@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst Madesjö, Grönvägen, Örsjö/Alsjöholm 
Ann Söderström
Madesjögläntan
Telefon: 0481-450 06
E-post:  ann.soderstrom@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst Trygghetsboendet Madesjö och Orrefors hemtjänst
Titti Johansson
Madesjögläntan
Telefon: 0481-456 34
E-post:  titti.johansson@nybro.se

 Information om Madesjögläntans äldreboende

 Information om Ekbackens äldreboende

 Information om Solgläntans äldreboende

 Information om  Törnvägen 1 äldreboende

 Information om Törnvägen 3 äldreboende

Relaterat: Blanketter, Kontaktuppgifter och Webbsida för: Äldreomsorg, Södra området – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-07 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 527 - kategori: 109

Biståndshandläggare och enhetschefer