Äldreomsorg, Östra området – Kontakt

Biståndshandläggare
Charlotte Gunnarsson
Dunderbergsgatan 2, Nybro
Telefon: 0481-450 26
E-post:  charlotte.gunnarsson@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst östra området, Boken, Hanemåla, Paradiset, Kristvalla
Ulrika Johansson
Strandvägen 25
Telefon: 0481-450 69
E-post:  ulrika.h.johansson@nybro.se

Enhetschef för Strandvägen 1
Emilia Morska
Strandvägen 25
Telefon: 0481-450 79
E-post:  emilia.morska@nybro.se

Enhetschef för Strandvägen 2
Karin Becker
Strandvägen 25
Telefon: 0481-450 20
E-post:  karin.becker@nybro.se

 Information om Strandvägens äldreboende

Relaterat: Blanketter och Webbsida för: Äldreomsorg, Östra området – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-13 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 529 - kategori: 109

Biståndshandläggare och enhetschefer