Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla.
De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade att söka plats i verksamheten. Verksamheten är öppen måndag-fredag mellan klockan 06.00-22.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Kvällsverksamheten kommer att bestå av en avslappnad avslutning på dagen med bland annat bokläsning och andra lugna aktiviteter. Somnar barnen lägger vi dem på en madrass. Inga kvällsrutiner såsom tandborstning och påklädning av pyjamas kommer att ske i verksamheten. Det kommer att vara särskild personal som arbetar i kvällsverksamheten. Kvällsmat kommer att serveras de barn som är inskrivna på obekväm arbetstid.

Ansökan

Ansökan görs via Dexter. I samband med ansökan ska båda platsinnehavarna skicka in ett anställningsintyg/schema som bekräftar behov och rätt till placering. Ansökan via Dexter kommer inte att godkännas förrän dessa intyg inkommit. Länk till blankett:  http://nybro.se/wp-content/uploads/2016/01/Anstallningsintyg_arbetstidsschema-senaste.pdf

Upphör behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste barnet byta till annan enhet/avdelning. Detta för att kunna erbjuda nästa barn i kön med behov av
kvällsöppen förskola platsen. Önskemål om ny enhet/avdelning görs till förskolechef för den kvällsöppna enheten och överflyttning sker så snart detta är möjligt. Denna överflyttning ger rätt till en veckas kostnadsfri inskolning.

Vid frågor kontakta

Marita Ljungberg-Blom, förskolechef Vitsippan, 0481-450 91
Carina Eskilsson, barnomsorgsadministratör, 0481-452 89

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-12 | skapad: 2016-01-29
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 3858 - kategori: 157

Barnomsorg

  Förändringar i barnomsorgstaxan

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. I januari 2016 kommer denna summa att höjas [...]

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Öppna förskolan

  Öppettider under sommaren: vecka 26-33 har vi andra öppettider. Se under öppettider. Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som [...]