Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster mellan 13 001 och 15 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 220 kronor per barn och månad.

Avgift för barnomsorg beräknas utifrån familjens avgiftsgrundande bruttoinkomst och antal placerade barn. Med barn 1 menas familjens yngsta barn. Den högsta avgiftsgrundande bruttoinkomsten är 45 390 kronor/månad.

Lovfritidshemsplats debiteras med 85 kronor/dag. Anmälan, som är bindande, görs direkt till resp. fritidshem.

För barn med behov av särskilt stöd, placerade enligt kapitel 2a § 9 skollagen, tas avgift ut enligt gällande avgiftsregler för den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året.

För 3-5 åringar som är inskrivna i förskoleverksamhet reduceras avgiften med 28 % som en kompensation för allmän förskola.

Vid längre tids sammanhängande sjukfrånvaro hos barnet inträder avgiftsbefrielse från och med den 22:a sjukdagen. Läkarintyg skall uppvisas.

Avgift för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna debiteras respektive förälder. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgift för en plats.

Avgift debiteras 12 månader om året.

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Barnomsorgstaxa

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-02 | skapad: 2014-12-01
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 2152 - kategori: 157

Barnomsorg

  Förändringar i barnomsorgstaxan

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. I januari 2016 kommer denna summa att höjas [...]

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Öppna förskolan

  Öppettider under sommaren: vecka 26-33 har vi andra öppettider. Se under öppettider. Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som [...]