Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn.

I korthet innebär barnomsorgspengen att en kommun kan ge bidrag till enskilda familjedaghem, flerfamiljssystem och andra pedagogiska verksamhetsformer.
En förutsättning för att verksamheten ska kunna få kommunalt bidrag är att den har godkänts av kommunen.

Kontakta Lärande- och  kulturförvaltningen om du har frågor om barnomsorgspeng.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Barnomsorgspeng

Datum för publicering | ändrad: 2017-02-02 | skapad: 2014-11-20
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 1851 - kategori: 157

Barnomsorg

  Förändringar i barnomsorgstaxan

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. I januari 2016 kommer denna summa att höjas [...]

  Om barnomsorg

Förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem. Allmän förskola för 3-5-åringar från och [...]

  Barnomsorgspeng

Genom barnomsorgspengen får du som förälder ökade möjligheter att välja den typ av verksamhet som passar för just ditt barn. [...]

  Barnomsorgstaxa

För bruttoinkomster upp till 13 000 kronor/månad debiteras en avgift på maximalt 110 kronor per barn och månad. För bruttoinkomster [...]

  Familjedaghem

Som ett alternativ till förskola 1-5 år finns möjligheten att välja placering i familjedaghem. Om du vill att ditt barn [...]

  Kvällsöppen förskola

I mars 2016 startar kommunens första kvällsöppna förskola på Vitsippan i Hanemåla. De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan [...]

  Öppna förskolan

  Öppettider under sommaren: vecka 26-33 har vi andra öppettider. Se under öppettider. Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, som [...]