Bygglov

Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad. Undantag finns, mer om undantagen kan du läsa om under ”en- och tvåbostadshus” , ”utanför detaljplanerat område” och ”ekonomibyggnader”. Här följer några exempel på vad som kan kräva ett bygglov för att utföra:

 • Uppföra ny byggnad eller anläggning
 • Bygga till en byggnad eller en ytterligare våning
 • Att dela en lokal eller lägenhet till fler lokaler eller lägenheter
 • Ändra byggnadens användning
 • Ändra byggnadens utseende och material
 • Sätta upp skyltar på tomtmark eller byggnader
 • Sätta upp plank eller mur
 • Ställa containrar, husvagnar eller tält en längre tid

Om ni är osäkra om en åtgärd kräver bygglov eller en anmälan kontakta handläggaren för rådgivning.

Handlingar för bygglovsansökan

Till en ansökan om bygglov krävs en ansökningsblankett som finns att tillgå i blanketter och oftast följande handlingar:

 • Nybyggnadskarta/situationsplan (karta som visar placering av den nya byggnationen med mått)
 • Fasadritningar (byggnadens yttre)
 • Planritningar (byggnadens rumsfördelning)
 • Sektionsritning (genomskärning av byggnaden)
 • Vem som är kontrollansvarig

En ansökan om bygglov resulterar i att Myndighetsnämnden meddelar ett bygglov eller ett avslag.

Bygglovet innebär att myndigheten har kontrollerat byggnadens placering, utseende samt användbarheten men inte granskat byggnadens tekniska egenskaper.

I bygglovsbeslutet står det vad som krävs för att ett startbesked ska kunna lämnas. För att byggnationen ska få påbörjas krävs ett STARTBESKED.

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-26 | skapad: 2014-11-25
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 1946 - kategori: 99

Service för företagare

  Bygglov

Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad. Undantag finns, [...]

  Företagslots

Näringslivsenheten - din företagslots Med företagslotsen som guide slipper du onödiga omvägar och hittar rätt direkt - oavsett om du [...]

  Industrispår och kombiterminal

Nybro kommun äger och förvaltar två industrispår. I västra delen av Nybro ligger Orreforsbanan. I östra delen ligger Fredrikslunds industrispår [...]

  Vägledning i ditt företagande

I samarbete mellan de regionala företagsfrämjarna NyföretagarCentrum Kalmarsund, Connect Region Sydost och Kalmarsund Promotion erbjuder vi: Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv [...]

  Läkemedelsförsäljning

Försäljning av vissa receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning påbörjas. Tillsyn och kontroll Kommunen genomför tillsyn enligt alkohollagen [...]

  Privata fastighetsägare

Du som är fastighetsägare i Nybro Kommun, vill du också vara med på sidan? Kontakta oss: naringsliv@nybro.se. Agona Fastigheter AB, [...]

  Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker kan ske till allmänhet eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla tillsvidare eller tillfälligt. Innan servering påbörjas [...]

  Tobaksförsäljning

Försäljning av tobaksvaror skall anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. På försäljningsstället ska egenkontroll genomföras enligt egenkontrollprogram. Tillsyn och kontroll [...]