Lediga jobb på kommunen

Här finner du alla jobb som finns lediga att söka hos oss på Nybro kommun just nu.

Projektledare Hälsa, Etableringsplattform Nybro

Brinner du för integrations- och hälsofrågor? Vill du vara med att bygga upp en ny verksamhet? Är du initiativrik, gillar samverkan och gärna tänker utanför boxen? I så fall är detta ett uppdrag för dig!

Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor i projektet "Etableringsplattform Nybro" får i uppdrag att skapa en verksamhet vilken ger nyanlända de bästa förutsättningar för delaktighet och etablering i samhället. Projektet kommer att präglas av helhetstänk och innefatta språkintroduktion, kommuninformation och samhällsorientering. Tillsammans kommer ni att ansvara för planering, genomförande av aktiviteter, information, uppföljning och utvärderingar.

Som projektledare kommer du att möta vuxna nyanlända under deras första tid efter uppehållstillstånd och bosättning i kommunen. Din primära roll i projektet är att arbeta hälsofrämjande, att kommunicera hälsobegrepp, belysa risk- och friskfaktorer, möjligheten till egenvård samt belysa alla de olika livsaspekter som påverkar vår hälsa. Målet är att ge den enskilde bättre förutsättningar att stärka och bevara sin hälsa är inspirerat av MILSA- stödplattform för migration och hälsa. Det ligger inom ditt ansvar att vara med och ta fram hur Nybro kommuns arbete med hälsofrämjande frågor ska utformas inom ramen för projektet.

 Läs mer om denna tjänst och skicka in din ansökan på Offentliga jobb

 

Lediga tjänster hos Nybro kommun (27)

Webbredaktör: Kenth Norrman | kenth.norrman@nybro.se
Id: inlägg: 105 - kategori: 28

Lediga jobb, arbetssökande och studerande

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Omsorgsutbildning ger arbete

Att arbeta inom omsorgsförvaltningen innebär att utföra viktiga uppdrag. Varje dag får du göra en verklig insats och hjälpa människor [...]

  Examensarbete

Är du student och ska skriva examensarbete/uppsats? Nybro kommun välkomnar dig som student att skriva ditt examensarbete hos oss. Syftet [...]