Lediga jobb på kommunen

Här finner du alla jobb som finns lediga att söka hos oss på Nybro kommun just nu.

Trygghetspedagog Paradisskolan 7-9

Som personal på Paradisskolan åk 7-9 kommer du att vara en viktig medspelare för skolans utveckling och måluppfyllelse. I ditt arbete som trygghetspedagog ligger fokus på att, i samarbete med lärare och övrig personal, skapa bästa förutsättningar för en trygg social skolmiljö. Tanken är att trygghetspedagogen ska vara en viktig del när det gäller skolans trygghetsskapande insatser både på individ- och gruppnivå. Därför ingår att vara en del av både skolans trygghetsgrupp och skolans elevhälsateam.
I arbetet som trygghetspedagog ingår att:
-Arbeta förebyggande och främjande med elever i frågor som rör trygghet och likabehandling. Detta sker bl.a. genom att vara delaktig i arbetet i klasserna gällande övningar och samtal av olika slag.
-Vara en närvarande vuxen i rastmiljön och där vara ett stöd för eleverna att kunna mötas på ett positivt sätt
-Samtala med elever och vårdnadshavare i spontana och planerade möten som rör likabehandlingsfrågor
-Vid behov genomföra observationer för att få en helhetsbild över det sociala samspelet i klasserna
-Ansvara för att uppföljning och utredning sker när incidentrapporter har inkommit
-Kunna vara ett tidsbegränsat stöd till enskilda individer i hela skolsituationen när otrygghetssituationer uppstått
-Vara ett nav i arbetet med att följa upp och utvärdera skolans likabehandlingsplan

 Läs mer om denna tjänst och skicka in din ansökan på Offentliga jobb

 

Lediga tjänster hos Nybro kommun (12)

Webbredaktör: Kenth Norrman | kenth.norrman@nybro.se
Id: inlägg: 105 - kategori: 28

Lediga jobb, arbetssökande och studerande

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  Omsorgsutbildning ger arbete

Att arbeta inom omsorgsförvaltningen innebär att utföra viktiga uppdrag. Varje dag får du göra en verklig insats och hjälpa människor [...]

  Examensarbete

Är du student och ska skriva examensarbete/uppsats? Nybro kommun välkomnar dig som student att skriva ditt examensarbete hos oss. Syftet [...]