Lediga jobb på kommunen

Här finner du alla jobb som finns lediga att söka hos oss på Nybro kommun just nu.

Samhällsbyggnadschef

Nybro kommun söker en engagerad förvaltningschef som vill medverka till att utveckla kommunen! Du kommer att ansvara för en bred verksamhet med kunniga medarbetare som arbetar inom miljö- och hälsoskydd, plan- och byggområdet, mark- och exploatering, gata/park, näringsliv, trafik, kost, städ, sport och fritid. Förvaltningen har ca 220 medarbetare och har en nettobudget på 80 MSEK, intäkterna är på ca 200 MSEK. Ditt ansvar blir att leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning, uppställda mål samt fattade beslut. Förvaltningen har sju verksamhetschefer och det är tillsammans med dem som du leder och driver samhällsutvecklingen.
Inom förvaltningen arbetar man utifrån flera olika utgångspunkter, en del av verksamheten säljer och levererar tjänster, en annan del arbetar med myndighetsutövning, andra delar arbetar som beställare samt med handläggning och beredning. Till förvaltningen hör idag två nämnder; teknik- och samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden, i ärenden kring översiktsplan samt mark- och exploatering arbetar förvaltningen direkt med kommunstyrelsen.
Förvaltningen består sedan fem år tillbaka av två sammanslagna förvaltningar och under de senaste åren har man skapat en helhetssyn och utvecklat en gemensam kultur inom förvaltningen. En viktig uppgift för dig som chef blir att fortsätta att utveckla dialogen och samverkan med övriga förvaltningar, de kommunala bolagen men också med politiken och medborgarna, detta i syfte att skapa enhetlighet och effektivitet. Bemötandefrågor är viktigt och något som hela kommunen arbetar med.
Beslut har fattats om att överföra kommunala fastigheter och dess drift till kommunala bolag och som chef får du en viktig roll i att samordna en delvis förändrad organisation. Precis som övriga samhället så genomgår kommunen ständiga förändringar, vilket innebär att dina ansvarsområden kan komma att förändras över tid.

 Läs mer om denna tjänst och skicka in din ansökan på Offentliga jobb

 

Lediga tjänster hos Nybro kommun (13)

Webbredaktör: Kenth Norrman | kenth.norrman@nybro.se
Id: inlägg: 105 - kategori: 6

Arbete & Näringsliv

  Handlingsplan för handel & service

Handelsstrategi för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015. Handelsstrategin tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013), [...]

  Jobba på Nybro kommun

Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss. Det främsta är att [...]

  2017-08-29 Walk & Talk

Filosofin med Walk and Talk är att man tänker mer kreativt när man är ute och går än när man [...]